All Collections
Module: AI
Terms of Use
(NL) Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik en testen van de Automatic Scheduling functie
(NL) Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik en testen van de Automatic Scheduling functie
Liam Van Eynde avatar
Written by Liam Van Eynde
Updated over a week ago

De algemene verkoopvoorwaarden of andere contractuele voorwaarden die reeds van toepassing zijn op uw bestaande licentie zullen eveneens van toepassing zijn op het gebruik van de Automatic Scheduling functie. De contractuele principes die u kent worden dus niet gewijzigd.

Daarnaast gelden volgende specifieke voorwaarden:

  • U kan de Automatic Scheduling functie gratis testen tot en met 30 juni 2024.

  • Vanaf 1 juli 2024 zal voor het gebruik van de Automatic Scheduling functie een supplement van 9,70% op de huidige totaalprijs van uw Beeple-contract (incl. licenties/user seats, support en add-ons) aangerekend worden.

  • Uw test-abonnement zal op 1 juli 2024 automatisch omgezet worden in een betalend abonnement. Indien u dit niet wenst, dient u uiterlijk op 30 juni 2024 het gebruik van de Automatic Scheduling functie op te zeggen via e-mail aan ai@beeple.eu.

  • Indien u de Automatic Scheduling verder gebruikt na 30 juni 2024, zat dit abonnement worden aangegaan voor de resterende duurtijd van uw lopende licentieperiode (doorgaans per jaar). U zal hiervoor in juli 2024 een factuur ontvangen met het pro rata bedrag voor het gebruik van de Automatic Scheduling voor de resterende duurtijd van uw lopende licentieperiode (of lopende contractueel afgesproken tussentijdse facturatieperiode indien deze korter is dan de licentieperiode).

  • Nadien zal het abonnement voor de Automatic Scheduling functie automatisch verlengd worden samen met uw bestaande licentie. U kan uw abonnement voor de Automatic Scheduling functie dus op dezelfde tijdstippen en onder dezelfde voorwaarden beëindigen als uw bestaande licentie.

Did this answer your question?